Planning

PLANNING


In een planning van het project komt alles samen. Daarmee is de borging van het aspect tijd essentieel. Wij kiezen ervoor om specialisten op het gebied van procedures en omgevingsfactoren met lokale kennis vroegtijdig in te schakelen. Zij mitigeren met ons de risico's van de meest kritische factoren. Het gaat hierbij om vooruitdenken. Van potentiële bezwaarmakers maken we partners door opdrachtgever, gebruikers en omgeving vroegtijdig bij planvorming te betrekken. Eventuele kritiek wordt vroegtijdig geïnventariseerd en weggenomen zodat procedures zonder haperingen verlopen. Bij het creëren van betrokkenheid maken we gebruik van nieuwste communicatietechnieken.

Wat zich binnen de planning afspeelt is van belang maar vooral ook wat eraan voorafgaat (besluitvorming) en aansluitend (ingebruikname en exploitatie) plaatsvindt. Planning wordt bewaakt in de project overleggen en de voortgang overleggen en daarmee vastgelegd in de verslagen.

Voor succes is het van belang dat de harde en zachte waarden van een project op orde zijn. Dit maakt het proces doelgericht en houdt risico's buiten de deur. De harde waarden zijn samen te vatten met GROTICK; Geld, Risico's, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit. Deze aspecten moeten zonder meer continue inzichtelijk en op orde zijn.

Kortom ons team staat garant voor een project met inhoud.

WIJ WERKEN VOOR