Ontzorgen

ONTZORGEN


Aanbesteden wordt complexer. De integrale methode waarbij we aan ontwerp (vorm, structuur, functie) projectfases (ontwerpen, engineering, bouwen, onderhouden) en disciplines (techniek, financiën, energie) simultaan aandacht schenken vraagt veel van betrokkenen. Naast de ervaring en kennis wordt aan betrokkenen eisen gesteld aan hun rol, houding en gedrag. Met name komt het aan op de persoonlijke vaardigheden van teamleden waar communicatie de voornaamste is. Met gebruikers, opdrachtgever, omwonenden, tussen uitvoerende partijen en met collega's intern speelt communicatie een cruciale rol.

We realiseren ons dat we niet moeten maken wat de opdrachtgever vraagt maar dat we moeten bieden wat opdrachtgever nodig heeft. Daarvoor is het van groot belang om oog te houden voor wat er juist tussen de regels speelt. Naast het geschreven programma van eisen zijn er bij opdrachtgevers en gebruikers mogelijk nog andere succesfactoren. Die willen wij kennen en hieraan bijdragen als dit kan.

Binnen de UAV-GC kaders is het van belang om te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen, laatste aangevuld met bewijslast waarmee we aantonen dat we voldoen aan de eis. Hierin willen wij ons ontwikkelen als autoriteit. Van opdrachtgevers verlangen wij dat zij zich openstellen voor onze kennis en kunde en zich ook laten ontzorgen zoals UAV-GC ook bedoeld is. Hiervoor is vertrouwen nodig. Opdrachtgevers mogen van ons in uiteenlopende projecten, in uiteenlopende situaties en ongeacht de consequenties een constructieve houding verwachten met oog voor het projectbelang. Kortom coherent, consistent en consequent. Dit schept verplichtingen die wij graag aangaan en willen waar maken. Voor 2019 zullen wij aandacht schenken aan professionalisering en standaardisatie van ons proces waarbij concretisering van de prestatie en uitvoerigere bewijslast speerpunten zijn. Daarbij zullen wij kritisch zijn bij de keuze van partners waar we ook steeds meer professionaliteit van verwachten. Het gaat om teamwork waarbij geldt dat de zwakste schakel de sterkte van het team bepaald. Communicatie wordt bewaakt in ete project overleggen en de voortgang overleggen en daarmee vastgelegd in de verslagen.

WIJ WERKEN VOOR