Beleid en strategie

KWALITEITSBELEID LOONT


In onze projectbeheersing sturen wij op esthetica, ontzorgen en planning. We zien dat daarmee tevredenheid stakeholders toeneemt en risico's beheersbaar blijven. Met onze jarenlange relaties met onze adviseurs en leveranciers en onze eigen multidisciplinaire organisatie zetten wij op robuuste wijze integrale samenwerkingen op voor uiteenlopende huisvestingsopgaven. De wereld om ons heen veranderd. Dan is het belangrijk dat opdrachtgevers weten dat betrouwbaarheid, deskundigheid en commitment vaste waarden zijn waar ze bij ons op kunnen terugvallen. Een man een man een woord een woord. Hiermee borgen wij een prettig realisatietraject en een voor alle betrokkenen succesvol project.


STRATEGIE WAARMAKEN


Karakter, functionaliteit. Geen gebouw is gelijk, geen traject hetzelfde. Of het nu gaat om de begeleiding van een deelproces of om de complete design & build realisatie. Eén ding staat vast: de waarborg voor kwaliteit en het aanvaarden van de consequenties - ook wanneer de praktijk weerbarstig blijkt. Een unieke balans tussen creatieve bevlogenheid en zakelijke nuchterheid.

Ons beleid ligt vast in het ISO 9001-2015 gecertificeerde handboek.


Onderstaand de speerpunten in onze focus op kwaliteit die integraal een onderdeel vormen van de projectmanagementplannen die per project opgesteld worden.