Sporthal, Diemen

Opdrachtgever: Gemeente Diemen
Locatie: Prins Bernhardlaan, Diemen
Programma: Nieuwbouw sporthal en renovatie bestaande sporthal
bvo: ca. 4.980 m­­2
Soort opdracht: Design & Build
Architect: Wind Architecten Adviseurs
Status: opgeleverd 2022


Projectbeschrijving

In opdracht van de Gemeente Diemen wordt er een nieuwe sporthal gerealiseerd en zal de bestaande sporthal aan de Prins Bernhardlaan worden gerenoveerd. Op deze manier is er ook in de toekomst voldoende ruimte voor binnensport in Diemen. Tussen de beide sportzalen is ruimte gemaakt voor een nieuwe horecafunctie en voor de buitenschoolse opvang van Popeye.

Architectuur

De bestaande sportzaal is met zijn houten sportvloer, houten lambrisering en plafond qua sfeer een aangename sportruimte. Er is voor gekozen om de nieuwe sportzaal qua sfeer met de oude zaal te verbinden waardoor het onderscheid tussen oud- en nieuw wordt opgeheven. Ook voor het exterieur is het belangrijk om oud en met elkaar te verbinden zodat een nieuw samenhangend sportcomplex ontstaat waarbij de bestaande hal qua uitstraling en beeldkwaliteit volledig is geïntegreerd. Het gehele complex krijgt daarom aan de buitenzijde een samenhangende nieuwe gevelafwerking waardoor het verschil tussen bestaand en nieuw straks niet meer zichtbaar zal zijn. Door voor zowel het interieur als exterieur de sfeer en materialen voor beide sportzalen zorgvuldig op elkaar af te stemmen zullen de sporthallen in de nieuwe situatie samenvloeien als ‘Natural Twins’, natuurlijke zusjes.

Duurzaamheid

De nieuwe sporthal wordt duurzaam gebouwd en de bestaande sporthal duurzaam gerenoveerd. Zo zal het hele complex aardgasloos worden. De gevels worden geïsoleerd en de nieuwe daken worden voorzien van sedum en zonnepanelen.  De gevels krijgen sport en spel elementen, groene elementen en nestelmogelijkheden. Er wordt gewerkt met duurzame en circulaire materialen. Ook wordt er gebruik gemaakt van het materialenpaspoort van Madaster.