Bouwmanagement | Wind Design en Build

Sporthal De Drait, Drachten

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Locatie: Dollard, Drachten
Programma: Sporthal met drie zaaldelen, horeca en multifunctionele ruimte
bvo: ca. 2480 m­­2
Soort opdracht: Design & Build
Architect: Wind Architecten Adviseurs
Status: realisatiefase

 

Aanleiding

De huidige sporthal is dringend aan vervanging toe. De nieuwe sporthal wordt een prachtige aanvulling die aan binnensport en bewegingsonderwijs veel te bieden heeft aan de gemeenschap van Drachten. Naast bewegingsonderwijs en verenigingensport is het uitgangspunt om uitnodigend en laagdrempelig te zijn voor iedereen in sociale- en sportieve activiteiten.

De locatie bevindt zich aan het wijkcentrum De Drait, omsloten aan de doorgaande weg Eems en de straat Dollard. Deze locatie is goed bereikbaar en vormt onderdeel van een voorzieningencluster voor omliggende wijken. Een uitgangspunt is om aan te sluiten op de bestaande bebouwingshoogten en de sfeer te versterken.

 

Verschijningsvorm

De nieuwbouw is opgebouwd uit twee volumes, de sporthal en de laagbouw. De sporthal wordt breder en dieper dan de bestaande hal om te voldoen aan de huidige sportregelgeving. De laagbouw omarmt de sporthal en wordt gezien als ‘plint’ welke zorgt voor een menselijke schaal die gewenst is voor een publiek gebouw. De omarming van de sporthal wordt gecomplementeerd met een schuin oplopende dakvorm vanuit de Eems en aan de Dollard (fietspad zijde). Hierbij draagt de plint fysiek bij aan de geleidelijke schaalsprong van het wonen in de wijk naar de grotere gelegen voorzieningen. De entree, kantine en facilitaire ruimten zijn gericht op de winkelpassage en wordt kenbaar gemaakt door het schuinoplopende hoogteaccent. Het schuine dak wordt voorzien van sedum.

Waar de functies het toelaten zijn er in de volumes ramen gemaakt voor daglicht en zichtrelaties. De ramen zijn speels opgezet en ter plaatse van de kantine maakt een gedeeltelijke overhoekse glazen pui de sportfunctie zichtbaar en uitnodigend. Met als doel passanten te inspireren tot bewegen en sport, zien bewegen doet bewegen! Een gedeeltelijke transparante gevel draagt ook bij aan het sociale-veiligheid aspect, met ogen en zicht op het openbare deel van de winkelpassage.

 

Organisatie van functies

De bijeenkomstfunctie en sportfunctie kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren door de afsluitbaarheid van toegangsdeuren. De schoolgebruikers beschikken over een eigen afsluitbare entreedeur. Bij binnenkomst is in een oogopslag duidelijk welke richting de gangzone met kleedkamers en de kantine zich bevindt.

Vanuit de kantine is er een plezierige zichtrelatie met de sporthal gemaakt door middel van een grote houten pui. De kantine fungeert als een fijne ruimte voor ontmoeting. Er wordt voorzien in een multifunctionele ruimte bestemd voor vergaderen, jureren, verenigingenruimte of als bijvoorbeeld yogales in de buurt kan worden gebruikt. Deze MFR heeft flexibele wanden om naar gelang te vergroten of te verkleinen met de kantine voor gebruiksruimte.

De sporthal is indeelbaar in drie zaaldelen, ontsloten door een ‘schone voetengang’ tevens opwarmzone voor sporters. Elk zaaldeel is voorzien van een tribune of zitbank. Tijdens een sportevenement is er plaats voor zit- en staplekken aan deze vaste tribune. Ook kan er vanuit de kantine gekeken worden naar sport.

 

Materialisatie

Vanuit circulair en duurzaam oogpunt zijn alle materialen zorgvuldig toegepast. Hierdoor is er een lage milieu-impact, onderhoudsarm en zal in de toekomst hergebruik mogelijk zijn van deze materialen.

Als inspiratie voor het interieur ontwerp nemen wij kenmerken van de rivier de Drait en het oorspronkelijke woudenlandschap. Dit vertalen wij in het ontwerp door het gebruik van sobere en natuurlijk materialen in de afwerking van de gevel. Er is gekozen voor kleuren passend in de directe bebouwde omgeving.

De hal is onopvallend in kleurtoon en aansluitend op de naastgelegen gebouwen. De gevel van de laagbouw is voorzien van een warme kleur baksteen en houten gevelbekleding.

 

Interieur en sfeer

In het interieur worden op plekken frisse accentkleuren en houten afwerkingen toegepast met referentie aan het natuurlijke landschap door middel van ritmische tegelpatronen in de kleedzone en op plekken abstract fotobehang van de ‘oude’ rivier.

Hout speelt een rol in het interieur, er wordt nadruk gelegd op het houten latten plafond boven de gangzones en kantine. Het plafond wordt uitgevoerd in hergebruikte houten latten van het oude donorgebouw. Dit geeft een zeer aangename en warme sfeer. Het interieur van de laagbouw kent een lichte rustige basis in de kleur vloer, wanden en gebruik van plaatselijke accentkleuren van toegangsdeuren en vaste inrichting. Voor de afwerking van het interieur is er gekozen voor een rustig en natuurlijk kleuren palet.

De sporthal kent een goede sportvloer die voldoet aan de eisen van NOC*NSF. Tevens is de binnenzijde vooral rustig wit met goede verlichting en akoestische wandbekleding voor een optimaal comfort en binnenklimaat om te sporten.

 

Een duurzaam en klimaatadaptief gebouw

Duurzaamheid heeft een hoge prioriteit voor de gemeente Smallingerland en daarom is hieraan veel aandacht besteed. Er is een optimale mix aan duurzame en bouwkundige en installatietechnische energiezuinige maatregelen om het energieverbruik tot een minimum te beperken. De installaties zijn zeer energiezuinig en er worden PV-panelen toegepast, het gebouw is aardgasloos (all-electric). De installaties zullen uit het zicht zijn door een doorgetrokken schijngevel.

Bouwkundig wordt een hoge isolatiewaarde toegepast voor het (sedum) dak en gevel. De entree en gangzone en sporthal is voorzien van indirect daglicht op noord oriëntatie en de kantine voor een deel op west. Dit voorkomt het onnodig opwarmen van directe zoninstraling en beperkt de koellast.

Vanuit klimaatadaptiviteit en bio-diversiteit worden maatregelen getroffen om bij te dragen. Zo is er rondom het gebouw (onzichtbare) waterinfiltratie strook dat ervoor zorgt dat er minder wateroverlast plaatsvindt bij hevige stortbuien. Het dak van de laagbouw is voorzien van een groen sedum dak, insectenhotels en nestkasten die bijdragen aan de lokale flora en fauna. Er worden een aantal nieuwe bomen geplaatst om het groene karakter van de omgeving te versterken.