Bouwmanagement | Wind Design en Build

Emmen, AOC

opdrachtgever: AOC Terra
locatie: Emmen
programma: MBO en VMBO, dier, gym, tuin(bouw)
bvo: ca. 8.500m2
soort opdracht: Design, Build & Maintain
architect: Wind Architecten Adviseurs
status: opgeleverd
gebouweigenschappen: Frisse scholen klasse B, BENG-eisen, voorzien van zonnepanelen

 

Projectbeschrijving

Voor AOC Terra locatie Emmen bouwen wij een nieuwe school. Op de locatie waar wij de voormalige VMBO locatie hebben geamoveerd herrijst een nieuw modern gebouw die de moderne manier van lesgeven faciliteert. Waar voorheen de VMBO en MBO studenten op twee aparte locaties waren gehuisvest, komen zij hier in één gebouw samen met voor beide een eigen plek. Tevens komt er een kas en krijgen de dieren een nieuw onderkomen en wordt er een moderne gymzaal gerealiseerd. De nieuwe school wordt per schooljaar 2020 – 2021 in gebruik genomen.

Architectuur

Het ontwerp van de nieuwe energiezuinige VMBO/MBO school bestaat uit drie gebouwvolumes die zorgvuldig zijn ingepast op de locatie en refereren aan de “zwerfkeien” in het Drentse landschap. Het hoofdgebouw bestaat uit twee zwerfkeien die door een aula met elkaar verbonden zijn. Achter op het terrein wordt de kas als derde zwerfkei op het terrein ingepast.

Door de aflopende gevellijn aan de Brinkzijde en het groene sedumdak sluit het tweelaagse hoofdgebouw qua schaal en maat aan bij het dorpse karakter van de Barger Es. Het hoofdgebouw krijgt rondom een gemetselde gevel in een genuanceerde bruingrijze kleur die doorloopt in het interieur van de aula. De tweede zwerfkei, met gymzalen en dierenverblijf wordt contrasterend uitgevoerd met een zwarte houten gevelbekleding en refereert aan de zwarte schuren die te vinden zijn op de Barger Es.

De plint rondom het hoofdgebouw bestaat uit plantenbakken met een zitrand. De aanplant hiervan wordt verzorgd door de docenten en leerlingen van de school. Het ritme van de ramen zorgt voor een mooie schaduwwerking en wordt op de kop van het gebouw en bij de entrees doorbroken door grote glaspuien waarachter de praktijkvleugel van de school is gesitueerd. Het interieur van de school kenmerkt zich door verschillende vleugels met instructielokalen die rondom centrale leerpleinen (‘brinken’) zijn gegroepeerd.

In de media

AOC Terra krijgt veel aandacht in diverse media. Hieronder treft u een overzicht aan van de diverse artikelen. Klik op de link om het artikel/video te kunnen lezen of te bekijken.