Vernieuwend vermogen

VERNIEUWEND


Ruimte in Nederland is een schaars en kostbaar goed. Multifunctioneel (ruimte)gebruik is hierop een antwoord.

Deelgebruik en flexibele indelingsconcepten vragen het maximale van een ontwerp, zowel in architectonisch als in bouwtechnische zin. De samenwerking met ons in-house zusterbedrijf WAA komt dan zeer goed van pas. Onze concepten combineren landschap, inrichting en vormgeving en houden rekening met de actualiteit en de laatste technische inzichten. U mag van ons vernieuwende en verrassende ideeën verwachten.

0512 571 471


Burgemeester Wuiteweg 35
Postbus 160
9200 AD Drachten

info@winddesignbuild.nl

Bel mij terug