Teamwork Ervaring Commitment

TEAMWORK


Elkaar inspireren door verschillende visies te combineren. Meerwaarde genereren via complementaire kennis 1+1=3.

De combinatie van vernieuwend denken, functioneel vernieuwen en uit eindelijk doen. Een formule om creatieve ideeën samen met opdrachtengevers breed te spiegelen aan kennis en ervaring. Teamwork als sleutelwoord, samenwerking op basis van de dialoog.

ERVARING


Sport en recreatie. Meedoen en winnen. Het spel en de knikkers. Met als overwinning gebouwen die aan veelzijdigheid functionaliteit en esthetiek de verwachting waarmaken.

De kunst om keuzes te durven maken voor een specifieke doelgroep of juist voor verregaande multifunctionaliteit. Hoe duidelijker de keuzes, hoe sterker de oplossing. Wie visie heeft, staat op om het voortouw te nemen. Met een duidelijke rol op het gebied van kostenbeheersing. Want sport en recreatie kost geld. Maar moet bij voorkeur dat ook opleveren! Bijvoorbeeld door het samenbrengen van diverse activiteiten, het doordacht clusteren van ogenschijnlijk contrasterende activiteiten en het denken in duurzaamheid. De mogelijkheden zijn legio. Het gaat erom ze te durven zien en ze waar te maken.

COMMITMENT


Verantwoordelijkheid duldt geen uitzonderingen. Vandaar de principiële keuze voor het totale traject. Van voorbereiding tot oplevering. Een keuze voor duidelijkheid, één aanspreekpunt met de mogelijkheid om gebruik te maken van een regionaal gerelateerde bouwonderneming en installateur.

Karakter, functionaliteit. Geen gebouw is gelijk, geen traject hetzelfde. Of het nu gaat om de begeleiding van een deelproces of om de complete design & build realisatie. Eén ding staat vast: de waarborg voor kwaliteit en het aanvaarden van de consequenties – ook wanneer de praktijk weerbarstig blijkt. Een unieke balans tussen creatieve bevlogenheid en zakelijke nuchterheid.