Eerste paal Duinwijckhal Haarlem

Eerste paal Duinwijckhal Haarlem

1e paal Duinwijckhal Haarlem

Ondanks de slechte weersvoorspellingen scheen afgelopen vrijdag toch een warm licht op de bouwplaats “Duinwijckhal” te Haarlem. De officiële starthandeling door wethouder M. Snoek, gedeputeerde J. van der Hoek en verenigingsvoorzitter R. Ridder werd bijgewoond door een grote enthousiaste groep belangstellenden.

Project Duinwijckhal ziet op de realisatie van een topsportbadmintonhal (2 zaaldelen), de sloop van de bestaande sporthal en de herinrichting van het gebied “Badmintonpad” te Haarlem. Met een bouwtijd van iets minder dan één kalenderjaar staat de oplevering en ingebruikname van accommodatie gepland voor september 2018. De infrastructuur volgt in de periode daarna tot begin 2019. Duinwijckhal wordt gefundeerd op boorpalen, een in de grond gevormde betonnen paal. De uitvoering daarvan verloopt nagenoeg trillingvrij, waardoor het mogelijk is om direct naast bestaande bebouwing te funderen. Het systeem is bovendien geluidsarm, dit draagt bij aan beperking van overlast in de richting van het naastgelegen Sterrencollege.